Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Izsludināta pieteikšanās Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas ārkārtas konkursam

Papildus finansējums kultūras pieminekļu restaurācijai un konservācijai piešķirts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 18.jūnija rīkojuma nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, nolūkā sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai kultūras pieminekļu aizsardzības nozarē. 

Ārkārtas konkursa ietvaros paredzēts piešķirt finansējumu kultūras pieminekļu īpašniekiem – biedrībām, nodibinājumiem un komersantiem, prioritāri atbalstot tos, kas pieredzējuši vai prognozē zaudējumus saistībā ar Covid – 19 pandēmiju.

Finansējumam darbu turpināšanai pieteikties drīkst arī tie objektu īpašnieki, kas saņēmuši daļēju finansiālu atbalstu Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020.gada pirmajos divos konkursos.

Maksimālais pieejamais finansējums vienam objektam ir 10 000 eiro. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 405 000 eiro.

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un aizpildītu pieteikumu kopā ar precīzi sagatavotiem nepieciešamajiem dokumentiem iesniegt Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei līdz 2020. gada 4.septembrim.

Vēršam uzmanību, ka darbus jāpabeidz un finansējuma izlietojuma atskaite Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei jāiesniedz līdz 2020. gada 31. decembrim.

Papildus informācija:

Attīstības daļas vadītājas vietniece Agnese Rupenheite (67228505,  agnese.rupenheite@mantojums.lv) vai Attīstības daļas speciāliste Daiga Toc-Macāne (67228505, daiga.tocmacane@mantojums.lv)

Dokumenti:

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Foto: I. Berga-Muižniece

Avots: www.mantojums.lv

 

 
Lapa atjaunota 24. Jan., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »